تاریخ نوع آبزی مقدار(کیلو)  
فروشنده ۱۴۰۱/۵/۲۷ فیلماهی 1 تا 6 کیلوگرم 6000  
فروشنده ۱۴۰۱/۵/۲۷ بچه فیلماهی سر مزرعه 60 گرمی 5000  
فروشنده ۱۴۰۱/۵/۱۷ کپورطلایی بازاری استخر خاکی 3000  
خریدار ۱۴۰۱/۴/۲۵ بچه کپور طلایی 10  
خریدار ۱۴۰۱/۴/۲۵ ماهی قرمز هفت سین 333  
فروشنده ۱۴۰۱/۳/۱۸ ماهی قرمز هفت سین 100  
1 2 3 4 5


add add add
آگهی ها تنظیمات افزودن سوال خروج